Friday, 20 March 2009

穷人儿女也有机会学习 乡区开设免费补习班

穷人儿女也有机会学习 乡区开设免费补习班

(槟城13日讯)玻璃池滑区率先打响首炮!在甘榜巴眼惹玛(湾岛头)开设每周一次的免费英语补习班,提升乡区学生的英文水平。

郭庭恺:筹备了2个多月
玻璃池滑区州议员郭庭恺接受《光华日报》访问时披露,他于日前到甘榜巴眼惹玛巡视时,与当地村民进行对话后了解,村民所面对的其中一个困境,就是经济情况并不允许他们将儿女送去补习班,所以,才会有在乡区开设补习班的概念。

他表示,此计划已筹备了2个多月,包括寻觅合适地点及徵求当地家长的同意,以便让孩子参加有关补习班。
“有关补习班已于本月4日正式开课,目前有20多名巫裔学生,他们都来自不同的年龄层。”
他说,现阶段只开设一班,往后若有更多学生,会将学生分成两个班来教学。而他不排除未来会增加其他科目。

“服务队只负责有关补习班的行政管理,包括挑选最适合的导师及教材,并不会插手教学工作,而全权让老师负责。”

他指出,补习班的师资都经过严格的筛选,目前聘请的导师则来自本地一家学院,因为他相信只有好的导师才能教出好的学生。

首站在甘榜峇眼惹玛 另3个乡区也将开设
郭庭恺表示,除了首站的甘榜巴眼惹玛,他将在其选区的另外3个乡区设立补习班,即甘榜哈里奥特、乌达组屋及白云山。

他说,在这项计划下,凡住在上述3个乡区的学生都有资格受惠,获取额外学习的机会。
“许多家境贫穷的学生没机会补习,但通过此计划,学生能更加掌握正课学到的知识,并可得到额外知识。”

他相信,此计划将可以达到轻减贫穷家庭负担的作用,同时提升乡区学生的教育水平。

冀家长借出场地
“教育是摆脱贫穷的捷径之一,希望热心家长可借出场地办补习班,让更多贫穷学子受惠。”
郭庭恺说,目前在甘榜巴眼惹玛开设的英文补习班,地点是当地的居民活动中心。接下来他也计划在另外3个乡区办补习班,所以希望当地家长能给予配合,借出场地。

他表示,有关补习班的经费从其选区拨款,负责师资和教材等费用。他不排除往后会寻求热心人士的资助开设其他的补习班。

他希望接下来在其他乡区开设补习班也能够以同样的方式操作,并获得当地各族学生踊跃参与。
设乡区内 走路可到不必劳动父母载送,免费英语补习班以“在步行距离”的概念为前提!

郭庭恺说,他了解很多父母平时工作都很忙碌,有者因无法载送而未能让孩子参加补习班。这是他计划开设有关补习班时必须要考虑的因素。
“所以,补习班地点必须设在乡区内,而且是步行即可抵达的地点。这么一来,就不必劳动父母载送,也方便学生去补习。”

1 comment:

Anak Bulan said...

Salam ziarah,

Bersuaralah kita sebelum PPSMI memupuskan Bahasa Melayu sebagaimana terpupusnya tulisan jawi ketika ini.


Kajian dapati 98 peratus mempunyai masalah dalam PPSMI


Anak Bulan

Bulanpenuh2012.blogspot.com